سایر امکانات

موسسه برنا در کنار برگزاری کلاس های لگوی آموزشی، فعالیت های گوناگونی برای کودکان دارد. برای مشاهده برخی از این فعالیت ها به سایت انجمن طبیعت گران برنا مراجعه فرمایید.

انجمن طبیعت گران برنا

انجمن طبیعت گران برنا