دوره های لگو آموزشی

۱- دوره ی Basic  (۴ تا ۸ سال) : ۷ ترم

هدف این دوره به تفکیک سن کودکان دارای ترمها و طرح درسهای متفاوت است، گسترش ارتباطات و مهارتهای ابتدایی زندگی اجتماعی کودکان می باشد. در این دوره در هر جلسه کودکان بوسیله قصه یا فیلم و نمایش با مسائلی از قبیل ارتباطات فردی و اجتماعی، مسائل زیست محیطی و … روبرو می شوند که می بایست بوسیله سازه های خود برای آن مسائل راه حلی ارائه نمایند. این فرآیند منجر به افزایش مهارت حل مسئله خلاقانه و رشد مهارتهای دستی در آنها می گردد.

۲- دوره ی M.S (8 تا ۹ سال): ۲ ترم 

در این دوره دانش آموزان بصورت غیر مستقیم با مفاهیم پایه ریاضی مانند تقارن، تناظر، مقایسه، کار با اعداد و … به گونه ای متفاوت آشنا می شوند. همچنین تجربیات جذابی در حوزه ترکیب حروف و ساخت کلمات به وسیله لگو پیدا می کنند.

۳- دوره ی ESM (9 تا ۱۰ سال): ۳ ترم

در این دوره ها دانش آموزان با مفاهیم پایه مکانیک مانند چرخ دنده، چرخ و محور، اهرم و قرقره بصورت تجربی و به دور از فرمولها و محاسبات آشنا می شوند و سازه های خود را بر این اصول می سازند.

۴- دوره ی WEDO  (۱۰ تا ۱۲ سال): ۴ ترم

در این دوره دانش آموزان با آموختن مقدمات برنامه نویسی، با مفهوم ربات و نحوه عملکرد آن آشنا می شوند و فرا می گیرند تا چگونه سازه های مکانیکی خود را کنترل نمایند. این بسته جامع ترین بسته آموزشی رباتیک در دبستان است.

۵- دوره RT (12 تا ۱۶ سال: ۸ ترم

این دوره شامل بحث روباتیک پیشرفته است. در این دوره دانش آموزان بصورت حرفه ای برنامه نویسی می کنند و بوسیله یک پردازشگر داده های محی

 

طی ربات را تحلیل کرده و رفتاری در جهت حل مسئله مورد نظرشان نشان می دهند.

در این دوره دانش آموزان در مسابقات رباتیک داخلی با هم به رقابت می پردازند و تیمهای برتر آنها سالانه به المپیاد جهانی روباتیک دانش آموزی (WRO) اعزام می گردند.