سطوح فعال

با توجه به فضای موجود در آموزشگاه برنا، چه از نظر چیدمان و معماری داخلی و چه از نظر ارگونومی اجزا، جهت دستیابی به ایده آل ترین سطح فراگیری، در حال حاضر سه سطح از پنج سطح آموزشی لگو در این کلوپ، فعال است. این سطوح (دوره ها) عبارتند از:

  1. دوره Basic ویژه گروه سنی ۴ تا ۸ سال، شامل ۷ ترم
  2. دوره M.S  ویژه کودکان ۸ تا ۹ سال، شامل ۲ ترم
  3. دوره E.S.M ویژه گروه سنی ۹ تا ۱۰ سال، شامل ۳ ترم

– اطلاعات مربوط به برگزاری هر دوره و زمان و روزشمار هر ترم در بخش اخبار کلوپ موجود است.