معرفی لگو

لگوی آموزشی در ایران، همگام با بیش از یکصد کشور جهان، با تکیه به تجربیات ارزشمند لگو در عرصه ی ساخت اسباب بازی های خلاق و با حمایت برخی از معتبرترین دانشگاه های جهان فرآیند آموزشی را طراحی نموده است که شامل بسته های آموزشی، طرح درس و راهنمای معلمین بوده و صرفا جهت استفاده در مراکز آموزشی می باشد.

امروزه در ایران نیز کلاس های لگو که مطابق با همان ساختار و استانداردهای جهان اداره، کنترل و ارزیابی می شود، با تکیه بر سبک آموزش همگام Learning by making، تبدیل به کلاسی بین المللی گشته که کارنامه های توصیفی دوره های مختلف آن در سایر کشورهای جهان دارای اهمیت و اعتباری ویژه است.

 
 

الگوی آموزشی

  • کلیه کلاس های لگو در سطوح مختلف بر اساس الگو مراحل زیر برگزار می شود.
  1. مرحله ارتباط (Connect)
  2. مرحله ساخت (Construct)
  3. مرحله تحلیل و بررسی (Contemplate)
  4. مرحله ادامه (Continue)
  • حوزه های مهارتی که لگو آموزشی ادعای تاثیرگذاری در آنها را دارد بدین شرح است.

– هماهنگ کردن اعضای بدن برای انجام یک فعالیت (مهارت های دستی)

– شکل گیری شخصیت

– خودباوری،‌با تاکید بر خلاقیت

– گسترش ارتباطات اجتماعی

– ایجاد آگاهی از دنیای اطراف